Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst

Det spelar ingen roll hur man är som person, vilken ålder man har eller vilket kön man tillhör. Det spelar ingen roll om man dricker mycket alkohol, eller är nykterist, man är hälsosam eller man äter skräpmat. Alla kan bli drabbade av plötsligt hjärtstopp. Det finns förvisso en del riskgrupper, där ibland de som dricker alkohol eller missbrukar andra droger.  Vanligaste orsakerna till ett plötsligt hjärtstopp kan därmed vara missbrul och överdoser av läkemedel/droger och alkohol, var för sig eller tillsammans, men det kan även komma på grund av medfödda hjärtfel, hjärtinfarkt, olyckor i arbetet, via infektioner och så vidare. 

Vad kan man göra om någon drabbas?

Om man gått en hlr utbildning, så har man fått de kunskaper man behöver för att kunna hjälpa en person som drabbats av plötsligt hjärtstopp. En utbildning inom hrl kan därmed rädda liv! En person som drabbas behöver nämligen både hlr och en hjärtstartare, för att ha chans att kunna klara sig. Går du en hlr ubildning får du lära dig att kunna utföra hlr samt använda en hjärtstartare.

Andra bra kunskaper att lära sig

Det är inte bara viktigt att kunna hlr. En första hjälpen kurs kan även det vara bra att få. Man vet aldrig när olyckan är framme. Du som vill gå en första hjälpen kurs kan göra det hos Hjärtgruppen. De har även hlr utbildningar. Lär du dig dessa kunskaper så kan du vara med om att rädda någons liv. Så se till att lära dig det du behöver!

 

 

 

22 May 2018