Vilka elinstallationer får man göra själv?

Är det dags att installera el hemma? Även om det kan kännas lockande att göra själv, för att spara in pengar, så bör du inte göra det! En del elinstallationer är olagliga att ta sig an på egen hand och måste hanteras av ett behörig elektriker. Du bör då välja en som kan göra elinstallation i Uppsala för vissa delar. Hantera man el fel, så kan det börja brinna eller göra skada. 

Vad är elinstallationsarbete?

Elinstallationsarbete är enligt elsäkerhetslagen arbete som omfattar att:

Enklare installationsarbeten brukar gå bra att göra, så tillvida att du har kunskap om hur man ska göra det! Men är det förändringar i fasta elinstallationer måste du enligt lag anlita ett registrerat elinstallationsföretag.

Elarbeten du får göra själv:

 

Elarbeten du inte får göra själv:

Även om du får göra vissa saker själv, så måste du ha rätt kunskap. Är du det minsta osäker, kontakta en elektriker!

17 Nov 2021