Det enda som hjälper är vård

Ingen vill vara en knarkare

Man räknar med att det finns över en halv miljon människor i Sverige som har alkoholproblem. Det ställer till det med relationer, jobb och det kan också innebära en fara för andra om en alkoholist väljer att köra bil påverkad. Alkoholen är också en inkörsport för att börja med droger, vilket vi inte får höra så ofta. Unga män, för det är oftast män, som dricker alkohol när de är runt 12-13 år eller i nedre tonåren löper högre risk för att börja med droger. Detta måste tas på allvar, och om vi inte är tydliga tidigt nog så slutar det med att vi kommer få se en stor del av den unga generationen sitta på behandlingshem, eller i fängelse till slut. Vi måste ge stöd, råd och även missbruksvård när det behövs, och det så tidigt som möjligt. 

Vill de ha vård?

Ställer du frågan till en ung kille som just har tagit en drog så är nog svaret nej, men väljer du att formulera frågan på ett annat sätt så lär du få ett annat svar. "Hur länge lever du om du inte får vård?" kommer troligen att ge större effekt, och antagligen en tankeställare också. Missbruksvård är viktigt, och det enda sättet vi kan hjälpa de unga ur ett missbruk, innan det är för sent. Tala med socialkontoret där du bor, eller prata med polisen om du vill veta mer om hur du får hjälp. Eller ta kontakt med Gryning som erbjuder missbruksvård och behandlingshem. 

 

1 Oct 2019