Kan jag dricka alkohol när jag är gravid?

Fetalt alkoholsyndrom, alkoholfetopati eller FAS är ett syndrom som uppkommer på grund av att modern konsumerar alkoholdrycker under graviditeten. Exakt hur stor konsumtion och mängd som krävs för att barnet ska utveckla FAS är okänt, dock vet man att alkohol under graviditeten kan leda till permanenta skador, bland annat missbildningar. Alkoholen i moderns blod passerar obehindrat placentan och når fostret. - Wikipedia


På 60-70 och 80-talet var det inte helt ovanligt att blivande mödrar konsumerade alkoholdrycker under sin graviditet. Man var inte medveten om att det påverkade barnet och ansåg inte att ett glas vin eller två kunde skada. Idag vet man bättre, alkohol i moderns blod går vidare till det ofödda barnet och kan ge upphov till missbildningar och andra skador.

Ett barn som utsatts för alkohol under sin tid i mammas mage löper alltid risk att födas för tidigt, födas med mycket låg vikt samt asymmetriskt utseende. Dock är de psykiska skadorna mer akuta då det allt som oftast ger upphov till koncentrationssvårigheter, dålig närminne och aggressioner.

Du kan alltså dricka alkohol under din graviditet, men enbart om du är villig att spela rysk roulette med ditt barns framtid!

2 Mar 2020