Handen på hjärtat – skulle du?

Snart är det skolavslutning, sommaravlustning och många fester. Lagom till denna ljuva sommartid, har vi kollat hur lätt det är att få någon vuxen att köpa ut alkohol till två unga tjejer. Glädjande nog har de här unga tjejerna svårt att få någon som ställer upp att köpa ut alkohol från Systembolaget till dem – men alltför många är beredda ändå att göra det.

Bara män som köper ut

Och det jag ser, är att de som köper ut till dem, är samtliga...män..! Hörrni! Vad är det för en åsikt? Att hjälpa unga tjejer bli fulla? Hur tänker man här? Att man ska bli omtyckt om man gör dem en tjänst? Att så unga tjejer som inte får köpa alkohol från Systembolaget inte far illa av det? Alls? Och varför har vi en åldersgräns? Om inte för att skydda ungdomar? Näe, skärpning!

En ung hjärna reagerar mer på alkohol

Även om det är lätt att tro att en ungdom är stor nog att ta vara på sig, vet ingen hur just den ungdomen reagerar på alkohol. Unga människor reagerar helt annorlunda på den än vuxna. Hjärnan, psyket, allt är annu så annorlunda och tar åt sig alkohol på ett helt annat sätt än vuxnas hjärnor. Dessutom är det omöjligt för dem som väljer köpa ut alkoholen att veta i vilken miljö ungdomarna kommer att vistas i med alkohol i kroppen. Nej! Var hellre lite impopulär, och vägra köpa ut alkohol! Tack!

16 May 2017